UU快三

文件发布

华师团委[2019]6号 关于同意UU快三国际文化学院总支部第一次团员大会选举结果的批复

2019-03-15 14:00:25 来源:UU快三 点击: 收藏本文

关于同意UU快三国际文化学院总支部第一次团员大会选举结果的批复  

  

UU快三国际文化学院总支部委员会

你委2019314日提交的《关于UU快三国际文化学院总支部第一次团员大会选举结果的报告》收悉。经研究,同意姜冬生、王瑶瑶、禤颖怡、唐青、冯艺斐5名同志任你总支委委员;同意姜冬生同志任你总支委书记,同意王瑶瑶同志任你总支委副书记。

     此复

 

 

       UU快三

                                                 2019年3月15日